FEATURES


PARAMETERS
Play with available parameters.


VALIDATOR
Validate parameters and check element placement.


SHARING
Refine and share code with others.
Open Open definition of frameworks elements. GITHUB
Accurate and fast Accurate elements desciption and placement (even with drag and drop). Fast access to framework elements documentation. Elements all variations preview. Code editing with live elements preview. User components library. Easy to use and not overloaded, clean interface.
Export static, Node+React
Support Bootstrap 3.3.7, Bootstrap 4.1, Foundation 6.4.3, Semantic 2.2.1, Less, Sass
Start (cloud version) Mac OS Windows Ocean Inspector
OCEAN INSPECTOR
Install 1. Paste Inspector code to the end of BODY tag
2. Click on Inspector icon
3. Click on page elements
Click Share to open current page in Ocean.
Code   copy  
Parameters ...js?<lib>&open - set framework to <lib> and open Inspector window on start;
examples: ...js?open - open inspector, ...js?bootstrap-4-1 - set library to Bootstrap 4.1 on start (default bootstrap-3-3-7)
Example Page Open
FRONTEND OCEAN
ABOUT
Frontend Ocean helps you to validate, refine and share frontend code.

My goal was to provide an open platform for frontend developers with the support for all available frameworks - with all frameworks elements and properties:
- accurate frameworks description
- validation of code
- testing of different possible parameters
- refining and sharing code

OCEAN INSPECTOR - development tool you can embed into the development process
OCEAN - online refining and sharing tool
OCEAN APP - Mac Os/Windows version of Ocean with local files support


Help me to improve Frontend Ocean...
NEWS
11/20/2018 New frameworks def. ready (1.2)
11/20/2018 Ocean App 1.0 available
11/17/2018 Ocean 1.0 available
10/15/2018 Website update
06/28/2018 Website update
03/25/2018 New version available
CUSTOMERS

(Coming soon)

BACKSTAGE
ABOUT ME
[PL] Rozpocząłem pracę z frontendem w roku 2000 dla mojego pierwszego komercyjnego projektu - prawdopodobnie pierwszej sprzedażowej platformy samochodowej. Ponieważ konczyłem studia informatyczne, wszystkie zagadnienia były czymś czym trzeba było się zająć samemu. Zarówno frontend jak i oparty o język C i cgi backend.
W następnych latach zajmowałem się frontendem dla wielu projektów - jako usługi kontraktowe jak i dla własnych projektów. Cały czas czułem niedoskonałości języka html, pewnych bardzo subiektywnych wyborów, które dokonywali twórcy frameworków, stylów css.
Bardzo doceniam dobry design ale poznany w trakcie pracy Mariusz w tej kwestii był niedoscignionym wzorem. Drugim elementem była sama przejrzystość i wizja komponentów interfejsu, to czym właściwie są i jak można je łączyć.
W 2014 roku miałem możliwość pracy przy edytorze Brix, gdzie mogłem wcielić pewne rozwiązania niezależnych komponentów - powiązanego kodu html, stylu i części funkcjonalnej w js, co było kontynuacją mojego projektu e-con system.

Po zakończeniu projektu, stworzyłem język Cdl i powiązany z nim Frontend Validator. Dzięki Cdl możliwe jest opisywanie komponentów i całych frameworków.
Ocean jest moim najnowszym projektem łączącym moje wcześniejsze doświadczenia. Stworzyłem go jako aplikację natywną dla Mac i Windows oraz, usługi cloud w zamierzeniu będąca platformą walidacji, usprawniania kodu i dzielenia się kodem między programistami.

Do stworzenia Ocean wykorzystałem: Node, Meteor, js, html, css.
Dziękuję za pomoc:
Mariuszowi - twórca designu dla landing page


- Tomasz John tomasz@frontendocean.com
ROAD MAP
Final version with SSL / 11.18
Ocean App+ - Mac OS, Windows versions / 11.18
New export options: React, Node / 12.18
Copyright © 2017 frontendocean.com